Zorientowanie na rozwiązania – elastyczność - solidność

Wszystko z jednej ręki

Naszym celem jest spełnianie życzeń naszych klientów poprzez ciągłe ulepszanie naszych produktów. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć technicznych, najlepszych materiałów oraz wysoko wykwalifikowanym pracownikom wyznaczamy ustawicznie nowe kierunki w obróbce blach.

Nasz zespół towarzyszy Państwu od momentu rozpoczęcia projektu oraz odpowiada na wszystkie Państwa pytania. Począwszy od planowania aż po dostawę spełniamy wszelkie wymagania naszych Klientów w zakresie: jakości, kosztów, czasu, designu oraz ekologii

System EASY // KLAPP

Opłacalna oszczędność powierzchni na dachu płaskim!

Opatentowany system poręczy ochronnych do stosowania na dachach płaskich odpowiada rosnącym wymaganiom w zakresie maksymalnego wykorzystania powierzchni dachu. Przy pomocy obu wariantów mocowania „EASY // KLAPP // WAND“ lub „EASY // KLAPP // BODEN“ firma Schlegel AG wprowadza na rynek nowy, atrakcyjny produkt.

Dzięki zwiększonemu wykorzystaniu dachów płaskich np. w celu odzyskiwania energii, konieczny jest stały dostęp w celach konserwacji, utrzymania czystości oraz  kontroli. Z tego powodu ze względów komercyjnych oraz bezpieczeństwa technicznego zabezpieczenie zapobiegajace upadkom jest często nieaktualne?

Innowacyjne zabezpieczenie zbiorowe łączy z jednej strony wymagania bezpieczeństwa a z drugiej strony możliwie największe wykorzystanie powierzchni dachu aż po krawędź budynku. Dodatkowo wygląd zewnętrzny budynku nie jest uszkadzany przez uchylanie się podczas użytkowania.

Technika i rozwój

Innowacja napędza nasze przedsiębiorstwo! Nasz dział rozwoju opracowuje stale nowe technologie produkcji oraz nowe materiały a także stosuje techniczne i rysunkowe aplikacje klienta. Niekonwencjonalne i innowacyjne pomysły prowadzą często do prostych i tanich rozwiązań. Rzeczy wyjątkowe to dla nas codzienność.

Jako specjaliści w obróbce blachy oraz w zakresie rozbudowy wnętrza pojadów szynowych towarzyszymy Państwu począwszy od doradztwa poprzez planowanie aż po wdrożenie gotowego produktu. We współpracy z działem produkcji nasz dział rozwoju opracowuje dla Państwa nie tylko odpowiednie konstrukcje lecz także wydajne etapy wytwarzania

Nasi inżynierowie i konstruktorzy pracują w nowoczesnej infrastrukturze z programami CAD (Solid Works). Na platformach 3D prezentowane są wirtuane prototypy, mogące być później zrealizowane w krótkim czasie przez naszą produkcję.

W celu sporządzenia obliczeń FEM współpracjemy z doświadczonymi partnerami.

Jeśli mają Państwo dalsze pytania, prosimy o kontat na: info[at]schlegel.ch

Zarządzanie projektami

Towarzyszymy Państwu podczas wszystkich etapów, od zapytania aż po przekazanie do użytkowaia całego systemu.

Od samego początku zapewniamy koordynację wykonawstwa aplikacji oraz wymagań specjalnych naszego Klienta. Optymalizujemy koszty w  sposób niezakłócający funkcjonalności oraz gwarantujący wydajność poszczególnych komponentów. Dostępne surowce stosowane są w optymalny sposób co zapewnia terminowość realizowanych przez nas projektów.

Podejmujemy starania mające na celu dopasowanie Państwa życzeń w bieżący projekt. Schlegel AG jako dostawca systemów zapewnia Państwu redukcję interfejsów dzięki uzgadnianiu dla Państwa różnych procesów. Dla kompletnego projektowania zapewniamy Państwu wszelkie konieczne surowce. W czasie całego okresu trwania projektu mają Państwo kontakt tylko z jednym partnerem. Pozwala to na zminimalizowanie nakładów na koordynację, tak aby mogli Państwo skupić się na swoich kompetencjach.